Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling.  Vi har gudstjeneste annen hver søndag, se vår kalender!  Det er nattverd hver gang.  Det er alltid tid til å dele, tenne lys, be om forbønn.  Foruten menighetens prest, er det flere i menigheten som taler.  Etter gudstjenesten samles vi til kirkekaffe, noe som betyr den gode samtalen

Bibel & bønn

Bibel & bønn

Annen hver mandag kl. 18.00 samles vi i kirken til bønn og bibelundervisning.  Opplegget varierer, og i den siste tiden har vi hørt på bibelundervisning til Øyvind Brakvatne «Veien gjennom Bibelen» om 1. Johannes brev. 

Det er inspirerende undervisning og gode samtaler etterpå.

Retreatdag

Retreatdag

Her i menigheten er vi opptatt av åndelig vekst og modning, og har i mange år invitert til en hel stille dag i måneden.  Det er prester, pastorer, pensjonister fra andre menigheter som kommer, foruten de «faste» fra vår egen menighet.  Vi er sammen i kirken i stillhet, omsluttet av tidebønner.  Midt på dagen er det middagsbønn, så spiser vi lunsj sammen, da spiller vi musikk.  Retreatdagen er alltid på onsdager fra kl. 09.00-15.00. 

Det er godt å søke nærmere fellesskap med Gud i stillheten, å slippe alt som opptar tanker og sinn.  Vi er aldri den samme etter en slik retreatdag.

Stille kveld

Stille kveld

Stille kveld begynte vi med fordi de som kom på retreatdagen vår etterlyste det.  Stille kveld er en onsdag kveld i måneden fra kl. 18.00-21.00.  Vi begynner med nattverdgudstjeneste og avslutter med kveldsbønn.  Dette er et tilbud for dem som jobber på dagtid og ikke har anledning til komme på retreatdagen.

Og har en ikke anledning til å sette av en hel dag til stillhet, er det mulig å komme en kveld.  Spesielt for alle som har yrker hvor en gir så mye av seg selv, har behov for å ha stille plasser hvor en bare kan ta imot.

Misjonsprosjektet vårt

Misjonsprosjektet vårt

Solcellestrøm til klinikken i Hwata

Landsbyen Hwata i Zimbabwe fikk ny helseklinikk/sykehus i 2021, men trenger stabil strømtilførsel. Menighetens misjonsprosjekt for tiden er å samle inn midler til solcellestrømm, slik at pasienter kan behandles kvelder og netter. Mer strøm trengs også til drift av vannpumpe og nedkjøling av medisiner.