Om oss

Menigheten er ikke stor, men er kjent for sin omsorg og at det er godt å være her.  Vi tjener Gud med våre talenter og de gavene vi har, til det beste for fellesskapet.  Og gavene vokser fram, til glede for hele menigheten.  Det er flere som taler, synger og leder, noe som betyr mye for oss.

Det er en ny menighet som nå vokser fram.  Den gamle er så å si utdødd, den nye spirer fram, og det er veldig spennende.  Vi ønsker å være ledet av Gud, og vi blir ikke skuffet.

Det er to ting som kjennetegner menigheten i dag.  Det første er omsorgen og kjærligheten til alle som kommer.  Det er menighetens DNA, det er slik vi er.  Alle er med, ingen blir utenfor.  Vi er ikke flere enn at alle får plass rundt et stort bord på kirkekaffen etter gudstjenesten.  Og kirkekaffen kan vare lenge…

Det andre som kjennetegner menigheten er en lengsel etter å søke litt dypere i våre åndelige liv.  Vi inviterer regelmessig til stille dager og kvelder, hvor vi søker Gud.  Disse er åpne for hele byen og folk kommer fra alle menigheter.  Undervisning, hjelp og støtte til å søke dypere i vår tro, er viktig for oss.  Kontemplasjon, tidebønner, stillhet og undervisning er stikkord her.

Vi ønsker å bli bedre kjent med Jesus slik at vi kan gjøre ham bedre kjent.

 

Metodistkirken i Kristiansand ble stiftet i 1880, kirkebygget ble innviet i 1887.  Her kan du lese mer.

Last ned brosjyren Menighet, kirkebygg og utsmykking.